Vandringspris

Klubben beslutade vid årsmötet 2013 att instifta fyra vandringspris.
Detta för att främja för tävlingsintresset i klubben och vara en morot för våra medlemmar att vara aktiva med sin hund.


Vandringspriserna utdelas på medlemsmötet den 2/5, resultat ska vara Emma Ritzén tillhanda senast 29/4, emma.ritzen@hotmail.com

             

Statuterna är enkla, skicka in dina resultat till styrelsen!

Här finns statuterna i sin helhet

Årets Ekipage - för ekipage som deltagit på officiella prov

Årets Lydnadshund - för ekipage som deltagit på lydnadsprov

Årets Brukshund - för ekipage som deltagit på bruksprov

Årets Kometför ekipage som avancerat mest under tävlingssäsongen