Mentalbeskrivning

 
Mentalbeskrivning Hund
(MH) är den testform som används för att få en bra bild av hundarnas mentalitet. Den här testformen har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. Alla hundägare har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet.

För att uppnå de höga krav som Svenska Brukshundklubben ställer på bruksrasernas avelsprogram finns det krav på att hundar (över 18 månaders ålder) har genomgått MH om man t ex vill tävla Bruksprov, genomföra tjänstehundsutbildning eller bedriva avel.
MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan mer en beskrivning som protokollförs. 
 


Tyvärr har vi inga arrangerade 
mentalbeskrivningar i år. Detta då det har varit alltför svårt att få tag i figuranter.

Vår förhoppning är att kunna
genomföra mentalbeskrivningar
nästa år!