Bli medlem

Vill du bli medlem i Lycksele Brukshundklubb?


Som medlem i Lycksele Brukshundklubb får du:
  • möjlighet att delta i vår kursverksamhet
  • möjlighet att delta på aktiviteter som klubben anordnar
  • möjlighet att delta i tävlingar, prov och utställningar som arrangeras av Svenska Brukshundklubben.
  • möjlighet att träffa nya träningskamrater!

Som medlem får du också förmåner bl a:
  • Tidningen Brukshunden (6 nr/år)
  • 10 % rabatt på hundförsäkring hos Agria
  • Personolycksfallsförsäkring när du deltar på klubbens aktiviteter

 

        Medlemsavgifter 2018
        Ordinarie medlemskap               570:-
        Familjemedlemskap                   150:-
        Delbetalande medlemskap         170:-
      

Familjemedlemskap gäller när en i hushållet redan är ordinarie medlem och delbetalande medlem 

är för dig som är ordinarie medlem i annan brukshundklubb och/eller rasklubb inom Svenska Brukshundklubben.


Betalas in till:
pg 27982-8  Ange ditt namn och mailadress vid inbetalningen!

Skicka sedan ett mail till klubbens kassör med dina fullständiga uppgifter;
Ange namn, adress, personnummer (ÅÅMMDD) och vilket typ av medlemsskap som önskas.

Här mailar ni till vår kassör!

Välkommen som medlem!